Svar

Har kaptener vigselrätt?

Vill sjökaptenen inte ha?

Visst kan man utbilda sig till civil sjökapten och sedan söka sig till försvaret men då måste man också få en militär utbildning. ... Att utbilda sig civilt eller militärt är ett val som den enskilde får göra.

Hur mycket tjänar man som sjökapten?

Lönerna regleras genom kollektivavtal och varierar i förhållande till befattning och fartygets typ och storlek. Genomsnittslönen i lägsta befattning är runt 30 000 kr per månad. Efter två år i tjänst kan en högre befattning erhållas och då stiger lönen till runt 40 000 kr per månad.

Hur blir man fartygsbefäl?

Vilken utbildning krävs för att bli Fartygsbefäl Sjökaptensprogrammet på Sjöfartshögskolan i Kalmar eller Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Båda utbildningarna är tre år långa och till för dem som redan har matrosbehörighet. Det finns också kortare utbildningar för fartygsbefäl vid ovan nämnda högskolor.

Vad gör en sjö kapten?

Som sjökapten arbetar du såväl övervakande som operativt på fartygets brygga. Du arbetar även praktiskt med till exempel lastning och lossning samt säkerhet ombord. Programmet innefattar teoretiska studier parallellt med längre perioder av arbetsplatsförlagd utbildning till sjöss.

Är det svårt att få jobb som sjökapten?

Enligt Arbetsförmedlingen har det under flera års tid utbildats mycket färre sjöfolk på både universitet/högskola och gymnasial nivå i kombination med att nyutbildade befäl haft svårt att under samma tidsperiod finna befälsjobb och därför tagit anställning som manskap, alternativt funnit landbaserade jobb.

Vad tjänar en kapten på Silja Line?

45 600 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad tjänar en kapten på Stena Line?

45 600 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur är det att jobba som sjökapten?

En sjökaptens viktigaste arbetsuppgift är att se till att fartyget framförs och navigeras på ett säkert sätt, men man ansvarar också för att fartyget är i sjövärdigt skick, vilket bland annat innebär att fartyget är lastat och bemannat enligt de aktuella säkerhetsbestämmelserna.

Hur mycket tjänar en fartygsbefäl?

45 600 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur mycket tjänar man på en ubåt?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

ÅrMedellön kvinnorMedellön män
20170 kronor37 500 kronor
20180 kronor43 900 kronor
20190 kronor43 500 kronor
20200 kronor45 700 kronor

Kan kaptener viga?

Par som ingår äktenskap på öppet hav, i nöd och lust, är ett återkommande inslag i populärkulturen. Det har etablerat myten om kaptenens rätt att viga. I kaptensyrket ingår nu inte uppdraget som vigselförrättare.

Vad gör en kapten på en båt?

Sjökaptenen är arbetsledare och ser till att fartyg förs fram och navigeras på ett säkert sätt. Arbetsuppgifterna varierar beroende på fartyg, besättning och vilken last fartyget har. Sjökapten har även många administrativa uppgifter, delegerar ansvar och fattar beslut.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found